ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อก นางสาวมนันญา เจริญใหญ่

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ  นางสาวมนันญา  เจริญใหญ่  ชื่อเล่น  ทราย
ค.บ.4 คณิตศาสตร์
ภูมิลำเนา  96/1 ม.6 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
คติประจำใจ  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด